AKTUALNOŚCI

ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Tadeusza Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego
Wymiar czasu pracy: niepełny etat (2/26),
data rozpoczęcia pracy 17.11.2018 r.
I. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
Art. 9. 1. Stanowisko Nauczyciela może zajmować osoba, która:

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 maja 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 do siedziby SPK przy Balanstr. 208 w Monachium.
Zapisu do szkoły można będzie dokonać w sali 08 na parterze.
Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:
- paszport lub dowód dziecka,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły niemieckiej,
- wniosek o przyjęcie dziecka,
- kwestionariusz zgłoszeniowy,
- niezbędne oświadczenia
Wzory dokumentów do pobrania zamieszczono poniżej oraz na stronie internetowej Rady Rodzicow

WYSTAWA ZDJĘĆ

Na potrzeby wystawy organizowanej z okazki 100 lecie odzyskania niepodległości poszukiwane są fotografie z okresu międzywojennego, dokumentujące życie i dzieje rodzin polonijnych.
Szczegóły w załączonym pliku.

Świeczkowisko na 11. listopada: zaproszenie

Czuwaj!
W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji nasz szczep "Czarna 13" zaprasza Was do wspólnego harcerskiego kręgu i na przygotowaną przez nas wystawę przedstawiającą drogę Polski do niepodległości.  
Uczcijmy tę rocznicę wspólnie - gawędą i patriotycznymi piosenkami.
Spotkajmy się w sobotę, 10. listopada o godzinie 16:30 przy Prinzregentenstraße 7 w Monachium. Szczególnie zapraszamy uczniów polskich szkół. 
Szczep "Czarna 13"

Legitymacje i świadectwa szkolne

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017, poz. 170)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłat:
 duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
 duplikat świadectwa szkolnego 26,00 zł

Rocznica wyzwolenia obozu w Dachau

„... „Arbeit macht frei” – Praca czyni wolnym – takim cynicznym napisem na żelaznej bramie wejściowej przywitał nas obóz w Dachau, a było to 3 września 1940 roku. Lecz nie było tam wolności, zaś od tej chwili znaczyło to, że głód, ciężkie roboty, nieludzkie tortury i śmierć będą twoim nieodłącznym towarzyszem, a wolność możesz uzyskać jedynie poprzez piec krematoryjny, bowiem obóz w Dachau wyznaczał więźniom trzy miesiące życia od chwili przybycia. Taką to bowiem granicę wyznaczył Oberkat katów – Heinrich Himmler...”

Subscribe to przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium RSS