Polska szopka bożonarodzeniowa w Monachium

OTWARCIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ NA DWORCU GŁÓWNYM W MONACHIUM

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

w niedzielę 4 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 na Dworcu Głównym w Monachium otwarta zostanie po raz dziesiąty polska szopka. Tegoroczna to praca uczniów liceum Kenara z Zakopanego. W tym roku szopka będzie miała temat "Betlejem i Prawa Człowieka" z dodatkowymi figurami Bartoromero de las Casas, Martina Luter-Kinga i Pawła Włodkowicza. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji w Monachium, Polska Parafia wraz z Konsulatem Generalnym RP przy współpracy z Zarządem Dworca Centralnego w Monachium. Wśrod zaproszonych gości będą przedstawiciele miasta Monachium, Landu Bawarii, Kościołów, Polityki i Stowarzyszeń społecznych. Uroczystości otwarcia szopki towarzyszyć będą polskie kolędy. Spotkanie skończy się poczęstunkiem: polskim makowcem i grzanym winem.