72. ROCZNICA WYZWOLENIA KZ DACHAU

 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele SPK Monachium wzięli udział w uroczystościach i złożyli wieniec zakupiony przez Radę Rodziców. Był, jak zawsze, biało-czerwony i bardzo ładny - za co Radzie Rodziców serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich.

72. ROCZNICA WYZWOLENIA KZ DACHAU

30 kwietnia odbyły się oficjalne uroczystości 72. rocznicy wyzwolenia, przez Amerykanów, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Nasz kraj reprezentowali Konsul Generalny Andrzej Osiak i Konsul ds. Polonii Robert Zadura. W uroczystościach licznie uczestniczyła Polonia, w tym członkowie Polskiej Misji Katolickiej, harcerze, uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły. Warszawski IPN reprezentowała dr. Anna Jagodzińska. Po ekumenicznej mszy, hołd ofiarom obozu oddano najpierw przy krematorium, by po przejściu na plac apelowy i oficjalnych przemówieniach, złożyć wieńce pod Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar.