Legitymacje szkolne - I termin do 24 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

wnioski o nowe legitymacje szkolne oraz legitymacje do podstemplowania można oddać w sekretariacie lub u wychowawcy klasy do dnia 24 października 2020.

Proszę żeby uczniowie oddawali je w podpisanej kopercie. Ze względu na sytuację epidemiczną rodzice nie mogę wchodzić do szkoły.

II-termin do 30 stycznia 2021 - po tym terminie wnioski ze zdjęciem o nowe legitymacje oraz legitymacje do podstemplowania nie będą zbierane.

Legitymacje i wnioski wysyłane są zbiorczo do ORPEG w Warszawie. Proszę o przestrzeganie terminów.

Poniżej wniosek o nową legitymację szkolną.

Uprzejmie przypominamy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017, poz. 170)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłat:
 duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
 duplikat świadectwa szkolnego 26,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PLN
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW
(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:
 dowód wpłaty
 aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
 zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji