Legitymacje szkolne - do odebrania w sekretariacie szkoły (pok. 09)

Szanowni Państwo,

w tym roku szkolnym legitymacje do podstemplowania w II-semestrze zbierane są w sekretariacie szkoły do dnia 15 lutego 2019.

Wnioski o legitymacje dla nowych uczniów zbierane są w sekretariacie szkoły do dnia 15 lutego 2019.

Legitymacje i wnioski wysyłane są zbiorczo do ORPEG w Warszawie. Proszę o przestrzeganie terminu.

Poniżej wniosek o nową legitymację szkolną.

uprzejmie przypominamy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej pobierane są opłaty.

Podstawa prawna:
 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017, poz. 170)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz. 1529)

Wysokość opłat:
 duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
 duplikat świadectwa szkolnego 26,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ul. Kielecka 43 02-530 Warszawa
Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
42 1010 1010 0070 3822 3100 0000.
Waluta rachunku: PLN
Kod BIG/Swift: NBPLPLPW
(w treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia)

Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć:
 dowód wpłaty
 aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
 zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji