Zarządzenie kierownika szkoły w sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych

Zarządzenie kierownika szkoły w sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych wraz z załącznikami