Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania. Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach niemieckich i szkole międzynarodowej

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka - Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM

Adres:

Balanstraße 208, 81549 Monachium, Niemcy

Godziny otwarcia:
poniedziałek
19.00 - 20:00
środa
19.00 - 20:00