Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM

Kalendarz

Terminy zajęć w roku szkolnym 2020/2021

19.09.20, 26.09.20, 10.10.20, 24.10.20, 14.11.20, 28.11.20, 12.12.20, 16.01.21, 30.01.21
13.02.21, 27.02.21, 13.03.21, 20.03.21, 17.04.21, 08.05.21, 19.06.21, 03.07.21, 17.07.21