Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM Szkoła Polska im. Tadeusza Chciuka – Celta przy Konsulacie Generalnym RP w MONACHIUM

Rekrutacja uczniów

Szanowni Państwo,

zapisy do szkoły na przyszły rok szkolny odbędą się w trybie online w dniach 15.05-30.05.2021.

Informacje o zapisach oraz regulamin rekrutacji i formularze będą opublikowane na stronie internetowej szkoły w końcu kwietnia 2021.

Z poważaniem

Jarosław Muszyński

Kierownik Szkoły